Prace ziemne przy budowie obiektu przemysłowego Bielsko-Biała

Zadaniem naszej firmy na tej inwestycji była niwelacja terenu polegająca na przygotowaniu podłoża pod wykonanie stabilizacji ze spoiwa cementowego, oraz nasypanie warstwy kruszywa w celu przykrycia

wykonanej stabilizacj.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami

43-300 Bielsko-Biała
ul. Skośna 9/12

tel. Łukasz Zątek: 512-544-542
tel. Paweł Robak: 510-149-569

e-mail: sigmabb@op.pl